Candida Albicans

  • Candida Albicans

    Candida Albicans

    INTRODUZZJONI Il-kandidjażi vulvovaginali (WC) hija maħsuba li hija waħda mill-iktar kawżi komuni ta 'sintomi vaġinali. Bejn wieħed u ieħor, 75% tan-nisa jiġu ddijanjostikati b'Candida mill-inqas darba matul ħajjithom. 40-50% minnhom se jsofru infezzjonijiet rikorrenti u 5% huma stmati li jiżviluppaw Kandidjasi kronika. Kandidjasi hija aktar komunement dijanjostikata ħażin minn infezzjonijiet vaġinali oħra. Sintomi ta 'WC li jinkludu: ħakk akut, uġigħ fil-vaġina, irritazzjoni, raxx fuq ix-xufftejn ta' barra tal-vaġina ...